ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ I

DAI HOI CONG DOAN 1

 

DAI HOI CONG DOAN 2 DAI HOI CONG DOAN 3 DAI HOI CONG DOAN 5 DSI HOI CONG DOAN 4

Ngày 3 tháng 10 năm 2020 công đoàn tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ 1 nhiệm kỳ 2020-2023 . Đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2020-2023 gồm có  5 đồng chí :

  1. Đ/C Nguyễn Thị Hằng – Chủ tịch công đoàn .
  2. Đ/C Võ Thị Thúy Kiều- P. Chủ tịch công đoàn.
  3. Đ/C Nguyễn Ngọc Thạch -UVBCH- Chủ nhiệm UBKT
  4. Đ/C Nguyễn Ánh Tuyền – Thư ký BCH.
  5. Đ/C Nguyễn Thị Muốn – Ban nữ công.