Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HỌC MẦM NON Tải về
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 17/2009/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tải về
Hướng dẫn thực hiện dân chủ của cơ sở giáo dục Tải về
Hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình giáo dục mầm non học kì II năm học 2019 - 2020 Tải về
Về việc thông báo thời gian các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019 - 2020 Tải về
Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 của ngành học mầm non, cấp tiểu học và cấp THCS Tải về
Kế hoạch thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2019 và chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019-2020 Tải về
876Tổ chức cho trẻ làm quen Tiếng Anh trong cơ sở giáo dục mầm non. Tải về
Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục mầm non trong thời gian còn lại của năm học 2019-2020 Tải về
Văn bản mẫu Tải về
Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản báo cáo giải quyết nội dung phản ánh của Báo Tuổi trẻ về việc thu tiền học sinh [...] Tải về
Phòng GD & ĐT Tháp MườiChỉ tiêu nhu cầu giáo viên năm học 2018-2019 Tải về
06/2018/NĐ-CP20/02/2018Phòng GD & ĐT Tháp MườiNghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản mẫu Tải về